page_banner

מקרה

מספר מנופי גג יוצאו לאפריקה כדי לסייע בבניית תחנת כוח המים Rufiji בטנזניה!

כושר ההרמה של מנוף זה הוא 50/10T, כושר ההרמה העיקרי הוא 50 ט' וכושר ההרמה העזר הוא 10 טון.יש לו שתי קורות קופסאות והוא יכול לעמוד בכוחות עצומים.רגלי הצד בצורת U, מה שנותן מקום לחפצים לעבור בין רגלי הצד.

פרויקט כוח המים של Rufiji בטנזניה (1)
פרויקט כוח הידרו של Rufiji בטנזניה (3)
פרויקט כוח המים של Rufiji בטנזניה (4)
פרויקט כוח המים של Rufiji בטנזניה (2)

זמן פרסום: 31-31-2022